Bejelentkezés

Jelszó

Jelszó emlékeztető

Új Fiók


Adatvédelem

A www.jr-wheels.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a JUVE-CSALI Kft. kezeli. 

Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.) megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók (fogyasztók) személyes adatait. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Eladó kizárólag a szerződés teljesítése (szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a fogyasztóktól. Eladó tájékoztatja a vásárlókat, hogy az adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozót) nem vesz igénybe.


 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyasztók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtak alapján jár el.

Eladó kijelenti, hogy a megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok

név (vagy cégnév)

cég esetében: adószám

e-mail cím

telefonszám

szállítási cím

számlázási cím (ha eltérő)

Az adatkezelés időtartama az eladó és a vásárló (ügyfél) között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés a megrendelés leadásával veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, illetve a szerződés megszűnése esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.


 

 Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalához való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.


 

Az adatkezelő ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A honlap használata nincs regisztrációhoz kötve.

A www.jr-wheels.hu honlapon nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra. Erre tekintettel nem küldünk tájékoztató e-maileket, reklámokat. Az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld reklám levelet.

Az ügyfék kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Ezt az alábbi elérhetőségeken bármikor megteheti:

Levelezési cím: 1191 Budapest, Kosárfonó u. 28. 9/36.

Email: info@jr-wheels.hu

Telefon: 0670/674-21-89


 

Az ügyfél az Infotv., valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el